Vi använder cookies för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer:

Cookies / Integritetspolicy

stänga
Ändra textstorleken på websidan: suurentaa vähentää

Souvenaid® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Skall användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Integritetspolicy

Inledning

Nutricia har förbundit sig att bevara integriteten hos alla besökare till souvenaid.se och att följa de gällande skydd av personuppgifter och sekretesslagar som finns.

Denna sekretesspolicy är utformad för att förklara för dig hur vi använder och skyddar den information som du lämnar till oss.

Information som vi samlar in från dig

Vi kan samla in personlig information om dig, inklusive ditt namn och dina kontaktuppgifter, via souvenaid.se ("webbplatsen") när du:

 • Registrerar dig på hemsidan;
 • Skapar eller uppdaterar din profil på hemsidan;
 • Använder interaktiva kommunikationsverktyg (forum) på hemsidan;
 • Prenumererar på tjänster på webbplatsen.

Vi kan även samla in personlig information om dig från meddelanden som du skickar till webbplatsen och e-mail eller brev som du skickar till oss; samt information om dina besök och hur du använder webbplatsen.

Vi kommer att samla in ovanstående information endast efter att ha erhållit ditt uttryckliga medgivande.

Du kan välja att inte ge ditt medgivande. Detta kan dock innebära att du inte kommer att kunna registrera dig på webbplatsen, prenumerera på tjänster eller använda eventuella interaktiva kommunikationsverktyg på webbplatsen.

Användning av dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att användas i syfte att:

 • svara på dina frågor (inklusive eventuella klagomål) samt om vi behöver komma i kontakt med dig för att höra dina åsikter om våra tjänster;
 • meddela dig om viktiga förändringar eller utveckling av vår webbplats eller av våra tjänster
 • samla in och sammanställa statistik

Vidare kommer vi att använda dina uppgifter för att skicka dig de nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Du kan säga upp din prenumeration på dessa nyhetsbrev genom att klicka på länken "Avregistrera dig här" som finns längst ner på varje nyhetsbrev. Din prenumeration kommer då att avslutas inom 3-4 arbetsdagar. För problem med att avsluta prenumerationen kontakta info@nutricia.se

Vidare, där du uttryckligen har gett ditt samtycke har vi även möjlighet att använda dina uppgifter:

 • för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder som kan vara av intresse för dig, och vi kan kontakta dig i detta sammanhang via post, telefon eller fax, och via e-post. Om du ändrar dig och inte vill bli kontaktad av oss i framtiden, vänligen meddela oss på info@nutricia.se
 • för att göra din användning av vår websida så bra och personlig som möjligt.

Lagring av uppgifter

Vi kommer att behålla och lagra din information under en rimlig period eller så länge som lagen kräver. Efter denna period kommer din personliga information att raderas från våra system.

Åtkomst och uppdatering av din personliga information

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig och du kan be oss att korrigera, ändra eller helt ta bort den personliga informationen som du har gett oss. Om du vill göra detta, skicka ett mail till info@nutricia.se eller ett brev till Nutricia Nordica AB, Box 3142, 169 03 Solna

Endast för sajter med inloggning

I det fall du har ett login kan du själv korrigera, uppdatera eller granska information du lägger in på webbplatsen med hjälp av "Ändra data" i inloggningsrutan.

Säkerhet

Vi respekterar ditt privatliv och skyddar den information du lämnar till oss och därför är säkerheten för dina personuppgifter är en av våra främsta prioriteringar.

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda din information från åtkomst av obehöriga och mot olagligt användande, oavsiktlig förlust, förstörelse och skador.

Vi tränar också medvetet våra anställda i vikten av integritet, sekretess och säkerhet för din personliga information.

Vidare har vi kontrakt med de entreprenörer, som stöder vår verksamhet (t.ex. vår internetleverantör), för att se till att din personliga information förblir säker.

Här följer en lista över de rutiner som vi har för att skydda din integritet:

 • Ett användarnamn och ett lösenord behövs för att få tillgång till personlig information;
 • Brandväggar upprättas för att skydda information som lagras i våra servrar;
 • Sekretessavtal tecknas med anställda som har tillgång till din personliga information;
 • Alla anställda följer vår integritetspolicy och ställs inför stränga sanktioner om de bryter den;
 • Systemets back-up är inställt för att säkerställa integriteten för din personliga information.

Trots alla möjliga försök att säkra dina data, finns det alltid en viss risk att oseriösa aktörer hittar ett sätt att penetrera våra säkerhetssystem. Om detta händer kan vi inte helt försäkra att de insamlade personuppgifter aldrig kommer att avslöjas på ett sätt som står i konflikt med denna sekretesspolicy.

Överväg noga och var försiktig om du lämnar ut personlig information via några av våra interaktiva kommunikationskanaler (t.ex. forum) eftersom dessa är öppna för allmänheten och därmed varken är privata eller säkra. Tänk på att det du har lämnat ut kan samlas in av tredje part och används på ett sätt som kan vara utanför vår kontroll.

Utlämning av uppgifter

Den personliga information som samlas in på webbplatsen kan lämnas ut till andra bolag inom Nutricia, till Nutricias kontrakterade samarbetspartners samt till byråer som anlitas av Nutricia i enlighet med denna sekretesspolicy.

Bortsett från en försäljning av alla relevanta delar av Nutricia-verksamheten inklusive denna webbplats, förfrågningar från statliga och brottsbekämpande organ eller utförande av tjänster från kontrakterade sammarbetspartners (t.ex. vår internetleverantör), kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt medgivande.

Barnens integritet

Det engagemang som anges i denna integritetspolicy gäller även personlig information om barn som beskrivs av sina föräldrar på den här webbplatsen.

Cookies

Denna webbplats använder cookies och tillåter tredjepartscookies. Cookies är små mängder information som vi lagrar på din dator. Cookies gör det lättare för dig att logga in och använda webbplatsen vid framtida besök. De tillåter oss också att övervaka trafiken på webbplatsen och anpassa innehållet på sajten för dig.

Vi kommer att begära ditt medgivande till att placera cookies för att samla information om dina besök och användning av webbplatsen i syfte att förbättra din webbupplevelse, med undantag av cookies som endast används för att utföra överföring av kommunikation över internet eller som är absolut nödvändiga för att utföra den av dig begärda tjänsten.

Cookies kommer inte att användas för icke begärd kommunikation.

Frånsagt ansvar för tredje part webbplats

På webbplatsen finns länkar till webbplatser från tredje part (t.ex. icke Nutricia-företag). Dessa tredje parts webbplatser har sina egna separata integritetspolicys. Se till att du är medveten om vilken integritetspolicy som gäller på dessa webbplatser innan du skickar någon personlig information. Nutricia kan inte hållas juridiskt ansvarig för tredje parts integritetspolicy eller nivå av sekretess.

Förändring av integritetspolicy

Eventuella framtida ändringar i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på den här webbplatsen och i förekommande fall via e-postmeddelande till dig. Om du fortsätter att använda denna webbplats innebär det att du har accepterat ändringarna.

go to top menu