Vi använder cookies för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer:

Cookies / Integritetspolicy

stänga
Ändra textstorleken på websidan: suurentaa vähentää

Souvenaid® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Skall användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjärnan & näring

Näringsämnenas betydelse för hjärnan

Hjärnan hos en vuxen människa väger omkring 1,3 kilo och har samma storlek som ett halvt blomkålshuvud. I den ryms ca 100 miljarder neuroner, hjärnans nervceller, och runt 100 biljoner så kallade synapser, det vill säga kontaktpunkterna mellan alla dessa celler.

Neuronerna är hjärnans byggstenar och de som alstrar den elektriska aktiviteten genom synapserna. Det är dessa elektriska signaler som i kombination med olika kemiska reaktioner gör det möjligt för hjärnan att utföra de kognitiva processer som beskrivs nedan.

Hjärnan brukar delas upp i fyra områden, som kallas lober. De är tätt sammankopplade men kan i grova drag definieras genom de kognitiva processer som var och en utför.

.

Synapserna är de kopplingar som gör att neuronerna kan kommunicera, både med varandra och med andra typer av celler i kroppen. Synapserna är kritiska för neuronernas funktion och krävs för att de ska kunna överföra signaler mellan varandra. En genomsnittlig neuron har omkring 1000 synapser, var och en kopplad till en annan neuron. Synapserna ombildas kontinuerligt, vilket innebär att äldre synapser efterhand ersätts av nya. I en frisk hjärna råder det balans mellan bildningen av nya synapser och förlusten av gamla. Synapser är viktiga eftersom de gör det möjligt för neuronerna att bilda kretsar och nätverk i det centrala nervsystemet. De är med andra ord nödvändiga för de biologiska processer som ligger till grund för olika kognitiva funktioner som till exempel varseblivning och tankeverksamhet.

Synapsförlust i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom

Att plack och nystan är kännetecknande för Alzheimers sjukdom är ett känt faktum, men synapsförlusten är det kännetecken som uppvisar starkast korrelation till den minnesförlust som sjukdomen orsakar.  Forskarna vet fortfarande inte varför synapserna går förlorade, men forskningen tyder på att synapsförlusten är ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom.

Synapsbildning

Synapser består av nervcellsmembran som i sin tur är uppbyggda av så kallade fosfolipider. Hjärnans vanligaste fosfolipid bildas genom metabolisering (en vanlig biologisk process som äger rum i hjärnan). För att denna process ska kunna ske krävs det främst tre ämnen: omega-3-fettsyror, uridin och kolin. Men det finns även andra ämnen som hjälper till i uppbyggnaden av fosfolipider, såsom vitaminer och antioxidanter, som ser till att förbättra upptagningen av huvudämnena.

Näringens viktiga roll

Det har bevisats att nivåerna av specifika näringsämnen (t.ex. omega-3-fettsyror och vissa vitaminer) är lägre hos personer med Alzheimers sjukdom än hos friska personer i samma ålder.

Som vi förklarat tidigare används vissa av de här näringsämnena av kroppen för att bilda nya synapser.

När bör du söka läkarhjälp?

Försämrat närminne (episodiskt minne) är det vanligaste tecknet på demens. Detta kan ta sig många uttryck. Man kan glömma saker som hänt nyligen, förlägga saker (t.ex. sina nycklar) och ha svårt att planera och utföra vanliga vardagssysslor.

Den här typen av minnesproblem får ofta även friska personer efterhand som de åldras. Och problemen förvärras vanligen vid stress, depression och/eller utmattning. Men om du eller någon närstående drabbas av en mer påtaglig och snabb minnesförsämring och problemen börjar påverka vardagen, bör du ta kontakt med din läkare.

Tips på hur du kan hantera diagnosen

Läs mer
go to top menu