Vi använder cookies för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer:

Cookies / Integritetspolicy

stänga
Ändra textstorleken på websidan: suurentaa vähentää

Souvenaid® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Skall användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Stöd för anhöriga Kommunikationens viktiga roll

Att överbrygga kommunikationsproblem i vardagen

När man lever med Alzheimers är det extra viktigt att ha en fungerande kommunikation i vardagen - både för personen med Alzheimers och för den vårdande personen. I sjukdomens tidiga stadier kan det vara frustrerande att glömma ord, förlägga saker eller tappa koncentrationen när man får anvisningar. Genom att lära dig mer om sjukdomen och dess stadier kan du dock hitta bra sätt att förbättra kommunikationen med nära och kära.

Vad du kan förvänta dig

I början av sjukdomsförloppet är det vanligt att man märker att man håller på att bli alltmer glömsk och/eller får svårt att uttrycka sig. Det är till exempel vanligt att man tappar tråden i mitten av en mening eller behöver mer tid på sig för att svara på frågor. Orsaken till detta är att Alzheimers påverkar kontaktpunkterna i hjärnan, vilket gör det svårare att hitta rätt ord och förstå vad andra säger.

En sak är dock viktig att komma ihåg: även om personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom har problem med att kommunicera med omgivande personer är de ändå fullt medvetna om deras närvaro. Därför är det mycket viktigt att närstående personer ger bekräftelse och har tålamod. Att hålla sig lugn även i svåra situationer kan vara till stor hjälp. När människor inte tror sig bli förstådda är det vanligt att de höjer rösten; tänk därför på att ha ett normalt tonläge och att inte vara konfliktbenägen.

Prata om vad ni känner

Att fortsätta prata med varandra är A och O. Den som lever med en person med Alzheimers kan samla på sig mycket frustration som kan vara svår att hantera. Att prata om hur det är att leva med sjukdomen kan därför vara till stor nytta både för personen med Alzheimers och dess anhöriga och närstående.

Att inhämta kunskap om sjukdomen tillsammans och ta reda på vad ni har att vänta, är ett utmärkt sätt att göra er redo och planera inför framtiden.
Anförtro dig åt familjemedlemmar eller nära vänner du har förtroende för. Det kan också vara en stor lättnad att få dela med sig av sina tankar och känslor med andra som är i en liknande situation. Vänd dig till din läkare för mer information och kontaktuppgifter till din närmaste stödgrupp.

Tips för en bättre kommunikation

Det finns flera sätt för att förbättra kommunikationen mellan dig som är närstående och den som har Alzheimers.

Lyssna och ha tålamod

Ett av de bästa sätten att hjälpa en närstående person med Alzheimers är att lyssna på honom/henne. Ansträng dig för att försöka förstå vad han/hon vill få sagt och ge honom/henne alltid tid att prata till punkt.

Ge uppmuntran och var positiv

När en person med Alzheimers pratar, avbryt inte och rätta inte eventuella språkliga fel. Detta kan annars ha en mycket nedslående effekt.

Prata med normal samtalston

Prata tydligt men normalt och ge personen god tid att svara. Vi har en tendens att tala långsammare och höja rösten när vi misstänker att vi inte blir förstådda, så tänk på hur du pratar.

Var medveten om ditt kroppsspråk

Håll ögonkontakt och tänk på att ditt kroppsspråk och dina ansiktsuttryck förmedlar vad du känner och hur du mår.

Håll det enkelt

Undvik källor till förvirring och ställ en fråga i taget. Att identifiera vad människorna eller sakerna ifråga heter kan vara till hjälp. Det underlättar som regel att använda korta och enkla ord.

Beröring

Genom beröring - till exempel genom att hålla personen i handen - kan du förmedla omtanke och kärlek utan att behöva ta till ord.

Visa respekt

Ignorera aldrig en person med Alzheimers sjukdom. De är medvetna om vilka personer de är med, så ge alltid gensvar och bekräftelse när de pratar och behandla dem med respekt.

Använd kom-ihåg-listor och minnesknep

Skriv kom-ihåg-listor, sätt fast lappar på olika föremål och välj ett strategiskt ställe att lägga viktiga saker som telefon och nycklar på.

go to top menu