Vi använder cookies för att ge dig den bästa webbläsningsupplevelsen. Genom att använda vår hemsida godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer:

Cookies / Integritetspolicy

stänga
Ändra textstorleken på websidan: suurentaa vähentää

Souvenaid® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Skall användas i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Stöd för anhöriga Självhjälp för anhöriga

Alzheimers förändrar inte bara den sjukes liv, utan är även i högsta grad livsförändrande för dig som sköter om honom/henne. I början är det normalt att du som är anhörig har många frågor och vill veta mer om sjukdomen och vad som kommer att hända.

Det är vanligt att anhöriga till personer med Alzheimers åsidosätter sina egna behov. Ofta tvingas anhöriga att hantera och konfrontera känslor av många slag, allt från svårmod och frustration till hoppfullhet. Vissa anhöriga har dessutom andra förpliktelser som också tar mycket tid och energi i anspråk, exempelvis familj och arbete. Alla de här faktorerna gör att du som anhörig måste komma ihåg att ta hand om dig själv också.

Du är inte ensam

Om sjukdomen inte är så långt gången kan du med fördel prata om det som bekymrar dig med personen du vårdar. Ju mer ni lär er tillsammans om sjukdomen, desto mer förberedda kommer ni att vara.

Det är en svår situation, så det är naturligt att känna sig uppgiven ibland och mer optimistisk andra dagar. Vissa anhöriga kan få skuldkänslor eller känna ilska. Andra drabbas av svårmod och känner sig avskärmade och ensamma. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet med att vårda en anhörig med Alzheimers inte bara är hårt, utan även ger fina stunder och upplevelser. Att dela glädjeämnen, sorger och på arbetsbördan kan dessutom föra samman familjemedlemmar och skapa starkare band inom släkten.

De flesta vänder sig till familj, vänner eller grannar när de behöver hjälp. Det är viktigt att våga be om hjälp när det behövs och kunna säga ja när andra erbjuder sig att hjälpa till. Du kan få stöd på många olika sätt, allt från hjälp med att handla mat eller sköta hushållsarbetet till en stunds passning medan du går ut, eller bara att ha någon du kan prata med och som lyssnar på dig.

Det är vanligt att anhöriga till Alzheimersjuka finner en ovärderlig hjälp i att umgås med andra personer i samma situation eller vara med i stödgrupper för anhöriga. Det kan vara en stor lättnad att få dela erfarenheter med andra i samma situation och bli påmind om att man inte är ensam.

Ta hand om dig själv också

För att kunna ge bra vård och omsorg måste du må bra själv. Som anhörig är det lätt hänt att man åsidosätter sina egna behov, men att även ombesörja sitt eget välbefinnande är A och O för att fungera. Man behöver få egentid då och då för att orka med att axla sin roll.

Om du känner att du aldrig får tid över för dig själv, försök hitta lösningar som ger dig mer tid för vila och rekreation. Du kanske kan få hjälp av en vän eller en släkting så att du kan ta "ledigt" en kväll i veckan och hinner göra sådant du tycker om. På så sätt får du ett avbräck från rutinen och ett tillfälle att komma ut och träffa andra.

Andras uppfattning om Alzheimers

Alzheimers är en sjukdom som de flesta känner till, men de som inte levt tillsammans med en Alzheimersjuk förstår sällan hur det verkligen är.

Alzheimers utvecklas gradvis och det är viktigt att ni fortsätter att leva som vanligt i den mån det är möjligt. Gå ut, hitta på saker tillsammans och träffa andra människor. Utomstående personer, men även släktingar och familjemedlemmar, kan behöva mer information för att förstå hur sjukdomen yttrar sig och vilka konsekvenser den får. Nära vänner är ofta villiga att ta del av det som tynger, men de kanske inte tillfullo inser vad du går igenom om du inte förklarar det för dem.

Om ni är på allmänna platser och situationen/beteendet kräver det, var öppen och förklara för utomstående varför din närstående uppför sig som han/hon gör. Alzheimersjuka ser ofta helt normala ut, vilket gör att utomstående kan ha svårt att förstå varför din närstående beter sig som han/hon gör om du inte berättar för dem att det är sjukdomen som ligger bakom beteendet. Det räcker med att du säger att personen har Alzheimers, en sjukdom som påverkar minnet och gör det svårt att fungera på ett självständigt sätt.

Egentid

För att klara av situationen är det viktigt att du som anhörig får tillräckligt med sömn och då och då får tillbringa tid utan din närstående med Alzheimers sjukdom.

En paus från dina vanliga rutiner emellanåt gör det lite enklare att klara vardagen som anhörigvårdare.

Stresshantering

 • Ett gott skratt tillsammans

  Att kunna se det roliga/komiska i saker och ting gör det enklare att tackla många situationer och problem. Även om du eller din närstående har det svårt kan det vara upplyftande att skratta tillsammans eller att höra en närståendes skratt. En del familjer finner även stöd genom att umgås med andra familjer som är i en liknande situation.

 • Se till att få tillräckligt
  med sömn

  Den vanligaste orsaken till trötthet och utmattning hos dig som anhörig är att man helt enkelt inte får tillräckligt med sömn. Ditt humör och beteende påverkar den person du vårdar. Följaktligen kommer han eller hon som du tar hand om att må bättre om du är utvilad och mår bra själv.

 • Umgås med vänner

  Att umgås med sina vänner eller göra nya bekantskaper är jätteviktigt för att hålla humöret uppe. Att ha någon att anförtro sig åt och som kan ge stöd i svåra stunder kan göra en enorm skillnad, så avskärma dig inte. Lägg energi på att hålla kontakten genom att träffa, mejla eller ringa dina vänner då och då.

 • Var inte rädd att be om hjälp

  Att vårda och ge omsorg är krävande, både känslomässigt och fysiskt. Om en närstående person fått rollen av huvudvårdgivare är det viktigt att andra närstående personer stöttar honom/henne och ställer upp när det behövs. Vänd dig till vänner, familj eller till läkare/vården om du behöver få avlastning. Det kan handla om allt från hjälp med omvårdnaden av personen med Alzheimers till stödsamtal för dig som vårdgivare, eller ekonomisk hjälp vid behov.

 • Anordna ett familjemöte

  Ordna en sammankomst med familj och berörda släktingar för att planera hur ni ska lägga upp och fördela jobbet med att vårda familjemedlemmen med Alzheimers. Detta leder dessutom till att alla känner sig delaktiga och tar på sig en del av arbetet, så att inte en enda person tvingas göra allt.

 • Uppmuntra kreativa sysslor

  När var ni på en konstutställning, ett museum eller sjöng sånger tillsammans senast? Konst- och musik har visat sig ha positiva effekter för personer med Alzheimers och kan vara ett avkopplande sätt att tillbringa tid tillsammans.

 • Prata med personer i samma sits

  Ta kontakt med andra anhörigvårdare eller gå med i en stödgrupp. Att komma i kontakt och umgås med andra människor som också vårdar Alzheimersjuka ger en möjlighet att få/ge praktiska råd och träffa människor som vet precis vad du går igenom. I en stödgrupp kan du få goda råd som hjälper dig att hantera svåra situationer. Dessutom blir du varse att andra går igenom samma sak som du, vilket kan kännas som en stor tröst. Ofta är människor i alla åldrar och från de mest skiftande bakgrunder med i de här grupperna, allt från ungdomar till anhöriga/anhörigvårdare och vårdpersonal.

 • Få extra hjälp när det känns för tungt

  Ingen människa är den andra lik och var och en hanterar utmaningar och problem på sitt eget sätt. Om du känner att det blir "för mycket" och att du inte klarar av situationen kan rådgivning eller psykologhjälp vara till stor hjälp. Att få prata med en specialist kan vara ett bra sätt att få distans och ge uttryck för vad du känner.

go to top menu